Jak na to?

Elektronické přihlašování zájemců do zájmových útvarů

Od školního roku 2020/2021 si Stanice zájmových činností připravila pro zájemce o účast v zájmových útvarech elektronické přihlašování prostřednictvím systému Domeček (stejný systém používají DDM). 

Přihlášení na jednotlivé zájmové kroužky probíhá pouze elektronicky prostřednictvím systému Domeček. Tento systém funguje na principu předběžné registrace (v případě zájmu o daný kroužek Vám přijde Předběžná přihláška). Může se tedy stát, že u daného kroužku je stále volno, ale před Vámi se již předběžně přihlásil někdo jiný, kdo nebyl ještě schválen zaměstnancem SZČ, a tím pádem může být naplněna kapacita kroužku. V případě přihlášení, zamítnutí či udělení statutu Náhradník Vás budeme vždy kontaktovat prostřednictvím e-mailu. 

Předběžná registrace probíhá okamžitě, v případě, že nenajdete ve svém e-mailu Předběžnou přihlášku, zkontrolujte prosím složku SPAM. 

Postup:

  1. V seznamu kroužků si vyberte požadovaný zájmový útvar 
  2. Rozkliknutím se dozvíte podrobné informace o daném zájmovém útvaru
  3. Kliknutím na odkaz Přihlásit spustíte proces přihlašování
  4. E-mailem dostanete další podrobnosti týkající se registrace, platby a přihlášení zájemce.